Lednové country odpoledne

07.01.2018 22:31

    V sobotu 6. 1. 2018 ve 14 hod jsme se sešli na obvyklém místě tj.  malém sále Masarykova divadla, abychom strávili příjemné odpoledne s country. Protože podzimní country taneční byly úspěšné, chtěli jsme je mimo jiné touto akcí završit. Pozvali jsme také taneční skupinu z Country clubu Měník (byli jsme si u nich zatančit před dvěmi lety), která dorazila v hojném počtu - více jak 10 tanečníků.  Celkem se nás sešlo 30 tanečníků a zcela jsme zaplnili taneční sál. Karel nás vůbec nešetřil a jeden tanec střídal druhý. Tančili jsme jak kruhové, řadové tance, longway i tance z postavení - páry za sebou v kruhu, či páry v boxu po kruhu. Klasické country tance jsme si zpestřili i několika line dance. Samozřejmě byl čas i na kávu a čaj. Protože každý donesl něco dobrého na zub, mohli jsme si zamlsat a občerstvit se. V pohodovém duchu jsme se protančili až k sedmé hodině večerní, kdy jsme se rozešli domů.

     Bylo to příjemně strávené odpoledne, které si zase někdy zopakujeme. Děkujeme všem zúčastněným, kteří se podíleli na skvělé atmosféře tanečního odpoledne a také díky patří vedení Masarykova divadla, které nám umožnilo toto odpoledne uskutečnit.